Печат

Тази система е проектирана така, че при засядане в асансьорната уредба да можете, чрез натискане на алармиращия бутон да ви свърже директно с асансьорния сервиз, посредством GSM връзка. Системата за аварийна комуникация работи с до 4 сим карти на всички оператори в страната. Устройството е много надеждно, от гледна точка на това, че не винаги има връзка с оператор в асансьорите. Нашите устройства са проектирани така, че винаги има обхват независимо от това къде са монтирани.