Печат

Подемниците за хора в неравностойно положение които предлагаме, са различни в зависимост от тяхното предназначение.

- Вертикална платформа

Предназначена за издигане на хора с височина до 15 метра, с лека панорамна кострукция и нисък разход на електроенергия.

 

 

 

- Стълбищна инвалидна платформа

Предназначена за придвижване на хора в неравностойно положение по стълби.